Thông báo xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
31/12/2020
Nghị định của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
05/01/2021

Ngày 31/12/2020, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020 (Hội đồng) đã họp để xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện.

Hội đồng thông báo:
1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện năm 2020 như sau:

– Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

– Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.

– Là giảng viên cơ hữu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu;

– Đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020, đúng chuyên ngành Học viện thực hiện đào tạo;

2. Kết quả bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện năm 2020: 7/7 thành viên Hội đồng (bằng 100%) nhất trí bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với 02 ứng viên sau:

TT Họ và tên ứng viên Chức danh được bổ nhiệm Ngành Chức vụ/Nơi công tác
1 Ngô Xuân Bách Phó Giáo sư Công nghệ thông tin Trưởng bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin 1
2 Lê Hải Châu Phó Giáo sư Điện tử Phó trưởng bộ môn Tín hiệu và hệ thống, khoa Viễn thông 1

652 lượt xem