Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

PUI PUI PUI LEAP 2021 – CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP LỚN NHẤT NĂM TẠI GAMELOFT HÀ NỘI ĐÃ TRỞ LẠI!
30/12/2020
Thông báo xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020
31/12/2020

Ngày 30/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có, PGS.TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện.

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, năm 2020 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Học viện, sự nỗ lực, đoàn kết và sáng tạo của mỗi giảng viên, cán bộ, công nhân viên nên chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, Học viện tiếp tục giữ ổn định về quy mô và cơ cấu ngành đào tạo, đồng thời tiếp tục mở rộng và phát triển thêm các ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội, của ngành Thông tin và Truyền thông. Cụ thể: trong năm học 2020 – 2021 Học viện đã ban hành Quyết định mở hai ngành mới là Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa và Fintech. Tổng quy mô chung của Học viện tiếp tục duy trì ổn định. Quy mô đào tạo hệ chính quy hơn 16.244 sinh viên. Học viện đã quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách về miễn giảm học phí, học bổng, khen thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên, cấp học bổng cho 650 sinh viên.

Đối với hoạt động đào tạo ngắn hạn, năm 2020, các Trung tâm đào tọa trực thuộc Học viện và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức được 74 khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho 4.740 học viên đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 3.9% so với năm 2019.

Hoạt động khoa học công nghệ: năm 2020, hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện đã có nhiều khởi sắc và thu hút được sự đầu tư từ các doanh nghiệp. Các công trình nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Học viện đã và đang hiện diện ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng các đô thị thông minh, thành phố thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học: năm 2020, Học viện đang thực hiện 15 nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước; Học viện đã thực hiện 14 đề tài KH&CN cấp Bộ

Về kiện toàn mô hình tổ chức, năm 2020, Học viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ học viện; Tổ chức bầu và thành lập Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu việc hoàn thiện mô hình tổ chức của Học viện trong vai trò một trường Đại học tự chủ, là nền tảng giúp cho Học viện thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược đề ra trong giai đoạn 2020-2025

PGS.TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, trong năm 2021, Học viện phải bắt tay ngay vào những hoạt động sau:

“Mở rộng quy mô đào tạo, mở rộng đào tạo các ngành mới có lai ghép ICT để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh CMCN 4.0 và nền kinh kinh tế số. Thay đổi phương thức và áp dụng công nghệ vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa  học để minh chứng cho thế mạnh của Học viện là trường đại học công nghệ ICT trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Định hướng, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong đó chú trọng cho sản phẩm lõi và ứng dụng vào thực tiễn phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Tăng số lượng các bài báo khoahọc, nghiên cứu như là bài quốc tế  ISI/Scopus. Quyết tâm khôi phục và phát triển mạnh đào tạo phi chính qui, đào tạo ngắn hạn với nội dung đào tạo, hình thức đào tạo mới cập nhật công nghệ phù hợp chuyển đổi số, CMCN 4.0. Đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo quốc tế, phải nhanh chóng mở rộng và đóng góp thiết thực vào mở rộng, nâng cao hình thức đào tạo, doanh thu Học viện.

Công tác quản trị đại học phải được tăng cường, đổi mới, làm mới để phù hợp  với giai đoạn phát triển mới của Học viện: tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ; rà soát sắp xếp luân chuyển cán bộ (nhất là cán bộ quản lý) cho phù hợp, tăng hiệu quả hoạt động; Căn cứ tổ chức của Học viện cần rà soát điều chỉnh các phòng, ban, trung tâm; Có cơ chế khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ”.

 

 

1108 lượt xem