Nghị định của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Thông báo xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020
31/12/2020
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
05/01/2021

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Tải nội dung Nghị định tại đây: 145.signed (3)

77 lượt xem