Thông báo về việc triển khai tổ chức giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thông tin về chương trình học bổng ASEAN trong lĩnh vực ICT
17/03/2020
Thông báo kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
20/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình mới; Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch COVID-19. Để phát huy thế mạnh của Học viện trong đào tạo Elearning; đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đồng thời đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học, Ban Giám đốc Học viện quyết định tổ chức triển khai phương án giảng dạy và học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020. Cụ thể như sau:

1. Học viện triển khai phương thức giảng dạy và học tập trực tuyến cho các lớp học phần lý thuyết/bài tập từ ngày 23/03/2020. Lịch giảng dạy và học tập trực tuyến được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 đã công bố trên hệ thống Quản lý đào tạo (QLĐT) và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Học viện sẽ bố trí kinh phí hỗ trợ đối với các đơn vị, giảng viên, sinh viên trong thời gian tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến.

2. Giảng viên và sinh viên thực hiện việc giảng dạy và học tập trực tuyến bằng các phần mềm do Học viện triển khai tại hai cơ sở đào tạo theo thời khóa biểu. Học viện Cơ sở, phòng Giáo vụ thông báo cụ thể để hướng dẫn cho giảng viên, sinh viên sử dụng và khai thác hệ thống. Ngoài ra, Học viện khuyến khích giảng viên chủ động sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến khác để bổ trợ cho hoạt động giảng dạy.

3. Học viện đưa hệ thống Quản lý học tập trực tuyến (LMS) vào sử dụng để hỗ trợ giảng dạy, học tập trực tuyến cho sinh viên. Giảng viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu học tập và tư vấn qua hệ thống LMS. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống LMS nhận bài giảng, bài tập, câu hỏi … để học môn học của mình và trao đổi với giảng viên. Học viện Cơ sở, phòng Giáo vụ thông báo cụ thể để hướng dẫn cho giảng viên, sinh viên sử dụng và khai thác hệ thống.

4. Các học phần: Giáo dục thể chất, Thực hành chuyên sâu các ngành Công nghệ kỹ thuật Điện Điện tử và Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Thực hành cơ sở, phần thực hành của các lớp học phần không tổ chức học trực tuyến. Phòng Giáo vụ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống QLĐT sau khi sinh viên quay trở lại Học viện học tập trung.

5. Kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến sẽ được thực hiện cho đến khi Học viện có thông báo mới.

6. Học viện cơ sở, phòng Giáo vụ, phòng Chính trị & Công tác sinh viên phối hợp với các Khoa đào tạo 1& 2, Viện Kinh tế Bưu điện thông tin đến người học về kế hoạch học tập này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Trưởng các Khoa/Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên báo cáo Ban Giám đốc Học viện thông qua Phòng Giáo vụ.

Học viện thông báo để các Đơn vị, Giảng viên, Sinh viên có liên quan biết và tổ chức thực hiện.

2896 lượt xem