Thông báo về việc triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link từ kỳ 1 năm học 2023-2024

Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ trong quản trị tòa soạn số”
17/08/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm việc với Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Thái Nguyên về chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số
18/08/2023

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-HV ngày 28/04/2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành về việc Quy định Công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Với mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tập tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) được chính xác và công bằng, Học viện thông báo về việc triển khai thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link, cụ thể như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Từ học kỳ I năm học 2023-2024
  2. Đối tượng áp dụng: sinh viên các lớp hệ đại học chính quy từ khóa 2020 trở đi (D20, D21, D22..).
  3. Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024:

Học kỳ I năm học 2023-2024 là kỳ đầu tiên sinh viên thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link. Sinh viên cần  lưu ý:

  • Đăng nhập ứng dụng S-link để cập nhật chức năng đánh giá kết quả rèn luyện trên tài khoản S-link của mỗi sinh viên.
  • Học viện khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của Học viện/Khoa/Đoàn thanh niên tổ chức và các hoạt động xã hội khác để được tính điểm rèn luyện.
  • Mỗi sự kiện do Học viện/Khoa/Đoàn thanh niên… tổ chức các sinh viên được triệu tập tham gia sẽ được tính điểm rèn luyện theo hình thức quét mã QR.
  • Sinh viên thường xuyên truy cập phần mềm để cập nhật minh chứng (nếu có) trong suốt kỳ học. Thời gian cập nhật minh chứng trên phần mềm S-link để được tính điểm rèn luyện của học kỳ I từ ngày 18/8/2023 đến 31/01/2024.

Tài liệu gửi kèm theo:

          Hướng dẫn dành cho sinh viên trên Web

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Lê Thị Kim Nhung- Chuyên viên P.CT&CTSV theo địa chỉ email: nhungltk@ptit.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 0243.8547795.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đề nghị các thầy/cô CVHT, BCS các lớp phổ biến, thông báo đến từng  sinh viên lớp mình biết và thực hiện.

Trân trọng thông báo.

5847 lượt xem