Thông báo về việc thực hiện đánh giá một số nội dung kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức chương trình Gặp mặt tất niên 2023, chào xuân Giáp Thìn 2024
01/02/2024
Tập đoàn Yokogawa trao gần 6.000 $ học bổng cho sinh viên chương trình cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng
02/02/2024

  Kính gửi:  – Cố vấn học tập các lớp sinh viên;

                   – Ban cán sự và sinh viên các lớp hệ đại học chính quy.

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-HV ngày 28/04/2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành về việc Quy định Công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Căn cứ kế hoạch số 1001/KH-HV ngày 15/09/2023 của Học viện về việc kế hoạch đánh giá kết quả rèn của sinh viên năm học 2023-2024 trên phần mềm trực tuyến S-link.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo thực hiện đánh giá một số nội dung kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024 trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link:

I. Thời gian: Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 31/07/2024.

II. Đối tượng áp dụng: sinh viên Khóa D20 (khối ngành kỹ thuật), D21, D22, D23.\

III. Nội dung thực hiện:

  1. Đối với Cố vấn học tập (CVHT):

+ Tổ chức họp lớp đầy đủ 1 kỳ học 3 lần theo đúng các mốc thời gian:

  • Đầu kỳ học: tháng 2 đến hết tháng 3
  • Giữa kỳ học: tháng 4 đến hết tháng 5
  • Cuối kỳ học: tháng 6 đến hết tháng 7

+  Tạo lịch họp lớp trên S-link để sinh viên quét mã QR điểm danh làm cơ sở tính điểm rèn cho sinh viên (trước ngày 31/07/2024).

+ Nhắc nhở nhở sinh viên khai báo công tác nội trú, ngoại trú; cập nhật minh chứng tự đánh giá kết quả rèn luyện trên phần mềm trực tuyến S-link học kỳ 2 (trước ngày 31/07/2024).

  1. Đối với Ban cán sự các lớp:

+ Đôn đốc nhắc nhở thành viên của lớp mình khai báo nội trú, ngoại trú; cập nhật minh chứng tự và tự đánh giá kết quả rèn luyện trên phần mềm trực tuyến S-link học kỳ 2 (trước ngày 31/07/2024).

+ Kiểm tra và duyệt các minh chứng của các sinh viên trong lớp kỳ 2 (trước ngày 31/01/2024).

  1. Đối với sinh viên:

– Khai báo công tác nội trú, ngoại trú.

– Tích cực tham gia các hoạt động để được tính điểm rèn luyện, các sự kiện quét mã QR của Học viện/Khoa/Đoàn thanh niên….

– Cập nhập minh chứng (nếu có) đối với các tiêu chí theo quy định để Ban cán sự lớp duyệt minh chứng học kỳ 2 (trước ngày 31/07/2024).

Kính đề nghị Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp đôn đốc nhắc nhở sinh viên lớp mình thực hiện.

Lưu ý:

– Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện dành cho CVHT, Ban cán sự lớp và sinh viên (xem tại Slink mục Tiện ích khác – Văn bản hướng dẫn).

– Thời gian xét đánh giá kết quả rèn luyện kỳ 1 năm học 2023-2024 Phòng Chính trị và công tác sinh viên sẽ có thông báo sau khi sinh viên có đầy đủ điểm thi  kỳ 1 năm học 2023-2024.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề gì phát sinh các đơn vị liên hệ qua Phòng Chính trị và công tác sinh viên- Cô Lê Thị Kim Nhung- ĐT: 0243.8547795, email: nhungltk@ptit.edu.vn.

Trân trọng./.

2838 lượt xem