Thông báo về việc thực hiện đánh giá một số nội dung kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024

10 sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khối các cơ quan Trung ương
11/01/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số tại Lào
12/01/2024

  Kính gửi: – Cố vấn học tập các lớp sinh viên; Ban cán sự và sinh viên các lớp hệ đại học chính quy.

– Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-HV ngày 28/04/2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành về việc Quy định Công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

– Căn cứ thông báo số 116/TB-CT&CTSV ngày 18/8/2023 của Học viện về việc triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link từ kỳ 1 năm học 2023-2024.

– Căn cứ kế hoạch số 1001/KH-HV ngày 15/09/2023 của Học viện về việc kế hoạch đánh giá kết quả rèn của sinh viên năm học 2023-2024 trên phần mềm trực tuyến S-link.

Từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/01/2024 là thời gian sinh viên thực hiện đánh giá một số nội dung trong kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link. Hiện nay vẫn còn rất nhiều lớp chưa tổ chức họp lớp và  sinh viên chưa cập nhật minh chứng lên phần mềm, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo và lưu ý một số nội dung cần thực hiện trong tháng 01/2024 như sau:

  1. Đối với Cố vấn học tập:

+ Tổ chức họp lớp đầy đủ 1 kỳ học 3 lần (đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ), CVHT tạo lịch họp lớp trên S-link để sinh viên quét mã QR điểm danh làm cơ sở tính điểm rèn cho sinh viên (trước ngày 31/01/2024).

+ Phối hợp với Ban cán sự lớp nhắc nhở sinh viên cập nhật minh chứng tự đánh giá kết quả rèn luyện trên phần mềm trực tuyến S-link kỳ 1 (trước ngày 31/01/2024).

  1. Đối với Ban cán sự các lớp:

+ Đôn đốc nhắc nhở thành viên của lớp mình cập nhật minh chứng tự và tự đánh giá kết quả rèn luyện trên phần mềm trực tuyến S-link kỳ 1 (trước ngày 31/01/2024).

+ Kiểm tra và duyệt các minh chứng của các sinh viên trong lớp kỳ 1 (trước ngày 31/01/2024).

  1. Đối với sinh viên: sinh viên khẩn trương cập nhập minh chứng (nếu có) đối với các tiêu chí theo quy định để Ban cán sự lớp duyệt minh chứng kỳ 1 (trước ngày 31/01/2024).

Kính đề nghị Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp đôn đốc nhắc nhở sinh viên lớp mình thực hiện. Đến hết ngày 31/01/2024 hệ thống sẽ tự động khóa, Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp và sinh viên tự chịu trách nhiệm về kết quả rèn luyện của mình.

Lưu ý:

– Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện dành cho CVHT, Ban cán sự lớp và sinh viên (xem tại Slink mục Tiện ích khác – Văn bản hướng dẫn)

– Thời gian xét đánh giá kết quả rèn luyện kỳ 1 năm học 2023-2024 Phòng Chính trị và công tác sinh viên sẽ có thông báo sau.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề gì phát sinh các đơn vị liên hệ qua Phòng Chính trị và công tác sinh viên- Cô Lê Thị Kim Nhung- ĐT: 0243.8547795, email: nhungltk@ptit.edu.vn.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Trân trọng./.

4859 lượt xem