Thông báo về việc phòng dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức đào tạo, học tập tập trung

Sinh viên PTIT chính thức quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ phòng chống dịch covid- 19
04/05/2020
Về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
05/05/2020

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y Tế, Bộ Giáo dục và các cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ tình hình diễn biến dịch và kế hoạch đào tạo của Học viện , Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo. Chi tiết xin xem tại Thông báo số 298/HV

434 lượt xem