Thông báo về việc phát hành thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên các khóa 2020 (đợt 1)

Ngày hội Thanh niên với văn hóa an toàn giao thông
06/01/2020
5 sinh viên PTIT được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
07/01/2020
Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên thông báo về việc phát hành thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2020 – đợt 1 (Danh sách chi tiết kèm theo: DS phat thẻ BHYT (2020)).
  • Đối với những sinh viên đã mua BHYT năm 2019 và mua tiếp BHYT năm 2020: Cơ quan Bảo hiểm xã hội không cấp thẻ bảo hiểm y tế mới mà gia hạn thời hạn sử dụng trên thẻ cũ. Vậy, các sinh viên khi đi khám  bệnh vẫn mang thẻ BHYT năm 2019 vì đã được gia hạn thời hạn đến 31/12/2020.
  • Đối với những sinh viên mua mới thẻ BHYT (thường là sinh viên D19 và một số trường hợp sinh viên là con cán bộ công an, quân đội): Được cơ quan BHXH cấp mã BHXH mới và in thẻ bảo hiểm y tế mới.
  • Đối với những sinh viên gia hạn thẻ BHYT nhưng bị mất thẻ đề nghị nộp đơn để được cấp lại thẻ.
Địa điểm nhận thẻ BHYT (đối với những sinh viên mua mới) và nộp đơn đề nghị cấp lại thẻ do hỏng/mất: Ô số 3, ô số 4 – Văn phòng Giao dịch 1 cửa.
Để tra cứu thông tin thời hạn sử dụng thẻ, sinh viên tra cứu tại link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

3119 lượt xem