5 sinh viên PTIT được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Thông báo về việc phát hành thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên các khóa 2020 (đợt 1)
07/01/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tập trung mở ngành đào tạo fintech, IoT, robotics
09/01/2020

Vừa qua, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2020) và Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”.  05 sinh viên PTIT đã được tuyên dương tại buổi Lễ.

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, sinh viên về truyền thống 70 năm của học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, nâng cao nhận thức của sinh viên và xã hội về vai trò đặc biệt của sinh viên trong công cuộc xây dựng đất nước, tăng cường vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

 “Sinh viên 5 tốt” được xác định là phong trào cơ bản, nhằm phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân đoàn viên, sinh viên sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành một lớp sinh viên thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, có tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin hội nhập quốc tế.

Đoàn khối các cơ quan Trung ương Tuyên dương và khen thưởng các sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Khối năm học 2018-2019

Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tuyên dương và khen thưởng 54 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Khối năm học 2018-2019, đây là những tấm gương sáng, những điển hình tiêu biểu trong sinh viên Khối các cơ quan Trung ương với trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, dám dấn thân, xung kích vì cộng đồng, làm đẹp cho xã hội. 05 sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã được Đoàn khối các cơ quan Trung ương tuyên dương là: sinh viên Hà Thị Thùy Dương – D17CQVT02; sinh viên Nguyễn Minh Tú – D15 CQTT02; sinh viên Phí Thị Linh Linh – D15 CQVT01; sinh viên Đào Hoàng Mai – D17CQCN03; sinh viên Nguyễn Thị Vân Anh – D17CQVT05.

Đây là sự động viên, khích lệ lớn để đoàn viên, sinh viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nuôi dưỡng khát khao đổi mới, sáng tạo, bồi dưỡng niềm tin và ý thức công dân, tích cực, chủ động tham gia học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyên, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ sinh viên Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

2516 lượt xem