Thông báo về việc mua BHYT bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy trong năm 2023 khóa 2019, 2020, 2021

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
03/01/2023
Ấm áp ngày họp mặt đầu năm 2023
03/01/2023

Học viện thông báo về việc mua BHYT bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2019, 2020, 2021 trong năm 2023 như sau: 

II. Đối tượng sinh viên bắt buộc tham gia BHYT trong năm 2023:

  1. Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Học viện (trừ SV đã thuộc đối tượng I ở trên).
  2. Trong năm 2023 sinh viên thuộc hộ gia đình đã thoát nghèo, sinh viên sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng không được hưởng chính sách vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  3. Sinh viên thuộc nhóm đối tượng nêu trên thực hiện việc đóng BHYT, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau:

3.1. Kỳ đóng BHYT: BHYT SV đóng theo năm tài chính trên cơ sở nối hạn thẻ BHYT đang có nhằm bảo đảm quyền lợi tham gia BHYT SV liên tục.

3.2. Mức thu: 

Mức thu BHYT = 1.490.000đ (mức lương cơ bản hiện tại) x 4.5% (tỷ lệ đóng BHXH) x 70% (Đối tượng sinh viên được nhà nước hỗ trợ 30% chi phí BHYT) x 11 tháng tham gia = 516.285 đồng (Năm trăm mười sáu nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng);

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2023 đến 31/12/2023.

3.3. Thời gian thu: Từ ngày 04/01/2023 – 10/01/2023

3.4. Hình thức thu: Học viện triển khai thu phí BHYT của sinh viên qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên sử dụng tài khoản PTIT S-Link của cá nhân để khai thông tin và nộp tiền theo mã định danh tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn/phieubaohiemyte hoặc truy cập mục Đăng ký bảo hiểm y tế trên Cổng thông tin đào tạo của Học viện tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn).

  1. Yêu cầu:

4.1. Khi nộp tiền đóng BHYT, sinh viên điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình.

4.2. Đối với những sinh viên chưa được cấp mã số BHXH (con công an, bộ đội hoặc sinh viên không nhớ mã thẻ, không tra cứu được) đề nghị sinh viên điền thông tin theo link https://forms.office.com/r/P5A4kLP4Ka trong đó:

– Bổ sung bản chụp hoặc scan sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú (zip thành 1 file).

– Điền đầy đủ thông tin Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) và Phụ lục: Thành viên hộ gia đình để được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số Bảo hiểm xã hội (đính kèm file gửi MAU TK01 3.1.23).

4.3. Sinh viên nộp tiền BHYT và hồ sơ theo đúng thời gian theo quy định. Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi không mua BHYT.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên, Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc về hồ sơ xin liên hệ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên – ĐT: 024.38547795; vướng mắc về nộp kinh phí mua BHYT xin liên hệ Phòng Tài chính kế toán – ĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

5504 lượt xem