Thông báo về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý”

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
06/07/2023
02 Nghiên cứu sinh và học viên cao học nhận học bổng MEXT của Đại học Gunma (Nhật Bản)
06/07/2023

Căn cứ công văn số 3263/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 03/07/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý” do Bộ công an tổ chức phát động từ ngày 15/07 đến ngày 31/10/2023.

Đây là cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma tuý, qua đó nâng cao trách nhiệm, nhận thức của sinh viên trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vì vậy phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới các lớp sinh viên CSĐT Hà Đông hưởng ứng, tham gia cuộc thi:

  • Thông tin hướng dẫn cụ thể về thời gian, hình thức, đối tượng và cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi được quy định tại Thể lệ Cuộc thi của Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý” (gửi kèm thông báo này)
  • Ban cán sự các lớp triển khai phổ biến thông tin cuộc thi đến tất cả các thành viên trong lớp để tham gia dự thi.

Phòng CT&CTSV thông báo để sinh viên biết và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

CV 2638_THE LE CUA BTC CUOC THI (1)

11927 lượt xem