Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh thêm 3 ngành mới tại cơ sở Hà Nội
05/07/2023
Thông báo về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý”
06/07/2023

Ngày 6/7/2023, Đảng ủy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện. GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức qua cầu truyền hình tại hai cơ sở đào tạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Đảng ủy Học viện  quán triệt sâu sắc Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 15/6/2023 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT). GS. TS Từ Minh Phương cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là một nội dung đổi mới trong công tác cán bộ nhằm thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Đây là nội dung quan trọng trong đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người ghi phiếu tín nhiệm; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện tiến hành bỏ phiếu

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, hội nghị đã tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện .

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đã diễn ra đảm bảo yêu cầu, quy trình về công tác lấy phiếu tín nhiệm và đã kết thúc thành công tốt đẹp.

4550 lượt xem