Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 48 năm 2020

Lễ tổng kết chương trình hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Samsung Viêt Nam năm 2020
02/12/2020
Ứng dụng “Theo dõi và kiểm soát sức khỏe sống cân bằng” đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên P – Start up 2020
08/12/2020

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 48 năm 2020 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020), theo kế hoạch công tác năm 2020 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng  đi công tác 02 ngày, từ ngày 02/12/2020 đến hếtngày 03/12/2020.

Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 5 ngày 03/12/2020 tại cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ thứ 6 ngày 04/12/2020, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

679 lượt xem