Thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 -2020 cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách.

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
17/04/2020
Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 1 thông báo chương trình đồng hành cùng Cán bộ – Giảng viên – Sinh viên PTIT
17/04/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện việc chi trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 -2020 cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách. Học viện chuyển tiền vào tài khoản cho các sinh viên có tài khoản ngân hàng và không nợ học phí (Danh sách đính kèm:Danh sách chi trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 -2020)
Các trường hợp nhận tiền mặt và nợ học phí Học viện sẽ bố trí chi trả tiền mặt và đối soát tại Văn phòng Giao dịch 1 cửa sau khi hết thời gian cách ly xã hội. (DS Sv mien giam HP hoc ki 1 nam hoc 2019-2020 co so HN)
Trân trọng!

3281 lượt xem