Thông báo về việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Công ty Cổ phần MISA thông báo chương trình tuyển dụng tháng 4
16/04/2020
Thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 -2020 cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách.
17/04/2020

Căn cứ Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ theo chủ trương của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tuyến cho toàn thể sinh viên Học viện; hỗ trợ đối tượng sinh viên có gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về nội dung, đối tượng được hỗ trợ học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên đang học tập tại Học viện như sau:

  1. Đối tượng sinh viên và mức hỗ trợ

Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời hạn đào tạo theo quy định, cụ thể  như sau:

  • Toàn thể sinh viên hệ chính quy bậc đại học được hỗ trợ học phí tương đương với 5% học phí (Sinh viên không phải nộp hồ sơ, Học viện thực hiện chi trả khi sinh viên đóng học phí).
  • Sinh viên có gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  được hỗ trợ 500.000 đồng/sinh viên, cụ thể các nhóm đối tượng sau:

Nhóm 1: Sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia tính đến ngày 31/12/2019;

Nhóm 2: Sinh viên có gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (tính từ ngày 01/4/2020):

– Bố, mẹ làm việc theo hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid;

– Bố, mẹ làm việc tự do, bị mất việc hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020;

  1. Hồ sơ xét hỗ trợ cho sinh viên có gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

3.1) Đối với nhóm 1:

a) Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (theo mẫu 1: Mau don dang ky xet ho tro kinh phi do anh huong cua dich covid, có xác nhận của UBND xã/phường nơi gia đình sinh viên cư trú hoặc của cơ quan nơi bố/ mẹ làm việc);

b) Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2019 (bản sao công chứng);

c) Sổ hộ khẩu gia đình sinh viên (bản sao công chứng).

3.2) Đối với nhóm 2:

a) Đơn đăng ký xét cấp hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (theo mẫu 1, có xác nhận của UBND xã/phường nơi gia đình sinh viên cư trú;

b) Bản sao quyết định tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;

c) Xác nhận của địa phương đối với: các sinh viên có bố, mẹ, người giám hộ làm việc tự do, sinh viên có gia đình là hộ kinh doanh cá thể bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

d) Bản sao kê khai thuế đối với hộ kinh doanh;

e) Sổ hộ khẩu gia đình sinh viên (bản sao công chứng).

3. Đối tượng sinh viên không thuộc diện được hỗ trợ

– Sinh viên trong thời gian bảo lưu kết quả học tập, sinh viên bị kỷ luật buộc ngừng học, thời gian sinh viên ngừng học để trả nợ môn;

– Sinh viên không nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp khó khăn dịch bệnh;

4. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ:

  • Sinh viên tại Học viện Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo thông báo của Học viện Cơ sở;
  • Sinh viên tại cơ sở đào tạo phía Bắc thực hiện như sau:

– Sinh viên dùng địa chỉ email sinh viên Học viện đăng ký hồ sơ online, chụp ảnh hoặc Scan các hồ sơ minh chứng và nộp trực tuyến tại:  https://bit.ly/34AP42K.

-Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: đến hết ngày 15/5/2020.

-Sau khi trở lại đi học trên lớp, sinh viên sẽ nộp hồ sơ gốc tại: Ô số 3, số 4, Văn phòng Giao dịch một cửa (P. CT&CTSV).

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng CTSV qua ĐT: 024.38547795; email: ctsv@ptit.edu.vn.

Học viện thông báo và yêu cầu Học viện Cơ sở, các Khoa đào tạo, các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan; Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp sinh viên và các sinh viên có liên quan triển khai thực hiện.

4788 lượt xem