Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đợt tháng 9/2016

Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 9/2016
21/09/2016
Học viện tổ chức Lễ trao bằng cho 156 tân Thạc sỹ khóa 2014 đợt 1
23/09/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 2014 (đợt 1) và các học viên khóa trước lùi thời hạn bảo vệ của toàn Học viện, cụ thể:

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-HV ngày 14/04/2016 và Quyết định số 185/QĐ-HV ngày 19/02/2016

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các học viên của cơ sở đào tạo phía Nam được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng và tổ chức phát bằng cho học viên.
  • Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học có trách nhiệm thông báo cho các học viên của cơ sở đào tạo phía Bắc về kế hoạch cấp bằng; phối hợp xác nhận các thủ tục trước khi nhận bằng và tổ chức phát bằng cho học viên theo quy định.
  • Các học viên của cơ sở đào tạo phía Bắc không đến nhận bằng theo kế hoạch sẽ hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào các buổi chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần.

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp

1340 lượt xem