Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học đợt tháng 9/2016

Công ty Cổ phần Công nghệ ITT tuyển 10 Lập trình viên
21/09/2016
Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đợt tháng 9/2016
21/09/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học từ xa khóa 2011 và các sinh viên khóa trước trả nợ xong môn học của Học viện cơ sở, cụ thể như sau:

  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học từ xa ban hành kèm theo Quyết định số 562,563,564/QĐ-HV ngày 15/06/2016 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).
  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).
  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy ban hành kèm theo các Quyết định số 621/QĐ-HV ngày 08/07/2016 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).
  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học (liên thông chính quy) ban hành kèm theo các Quyết định số 566/QĐ-HV ngày 15/06/2016 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Các sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc không đến nhận bằng theo kế hoạch sẽ hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào các buổi chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần.

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp

1679 lượt xem