Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

Sinh viên Học viện được thụ hưởng dự án Voyage “Nâng cao khả năng làm việc cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam”
03/06/2016
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trở thành đầu mối chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc KAIST
03/06/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt tháng 6 năm 2016 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:

– Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề (chi tiết kèm theo)

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:
– Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh được biết, xây dựng kế hoạch tổ chức phát bằng cho sinh viên.
– Phòng Chính trị và công tác sinh viên xây dựng kế hoạch và tổ chức buổi lễ phát bằng cho sinh viên(dự kiến ngày 10/6/2016).
– Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông 1 có trách nhiệm thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo Hà Nội về kế hoạch lễ phát bằng.
– Các sinh viên của cơ sở đào tạo Hà Nội không đến nhận bằng theo kế hoạch sẽ hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào các buổi chiều thứ 3,5,6 hàng tuần.

Danh sách sinh viên được cấp bằng

1762 lượt xem