Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trở thành đầu mối chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc KAIST

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
03/06/2016
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG – Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Lắp Đặt Viễn Thông ( COMAS)
03/06/2016

Trong các ngày 01-03/6/2016, nhận lời mời của Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (Korea Advanced Institute of Science and Technology – KAIST), đoàn công tác của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông do TS. Vũ Tuấn Lâm làm trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo quốc tế lĩnh vực thương mại hóa công nghệ toàn cầu.

20160603_103850

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Học viện đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm thương mại toàn cầu, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST GCC). Theo đó, Học viện trở thành đầu mối chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và viện nghiên cứu KAIST.

Lĩnh vực thương mại hóa công nghệ là một trong những bước đi quan trọng trong thế kỷ XXI. Ở phạm vị quốc gia, đây là nhân tố quyết định cho sự phát triển kinh tế và thúc đẩy sự cạnh tranh. Ở tầm cỡ quốc tế, thương mại hóa công nghệ cần có cách tiếp cận chiến lược nhằm tiếp cận nguồn tri thức vô giá này. Trên cơ sở đó, con người cần xây dựng những mạng lưới toàn cầu để các bên có thể hợp tác chặt chẽ với nhau. Ở đó cần có sự huy động những nỗ lực chung từ mọi cấp: cấp chính phủ, cấp viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và học thuật.

KAIST là một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu và danh tiếng nhất của Hàn Quốc cũng như châu Á và thế giới. KAIST ban đầu được thành lập với mục đích đào tạo ra các nhà khoa học và kỹ sư phục vụ nền công nghệ đang phát triển rất mạnh mẽ ở Hàn Quốc vào những năm 1960.

Với vai trò là đầu mối các chương trình thương mại hóa của KAIST trong khu vực, Học viện mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng sự tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


3/6/2016

1274 lượt xem