Thông báo về việc bổ sung thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế

Gần 2.000 tân sinh viên khóa D20 tham gia kỳ học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội
11/11/2020
Samsung thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2020
16/11/2020

Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 2020

Để thực hiện việc làm thẻ BHYT cho sinh viên, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách sau đây điền thông tin vào tờ khai (mẫu TK01: Mau To khai tham gia dieu chinh thong tin BHYT) để hoàn thiện thủ tục cấp mã mới.

Thời gian: trong tháng 11/ 2020

Địa điểm: ô số 3 và 4 Văn phòng giao dịch 1 cửa.

Lưu ý: Sinh viên điền đầy đủ thông tin phụ lục thành viên hộ gia đình mới được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại mã mới

Các trường hợp sinh viên thuộc đối tượng là dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn đề nghị xác minh lại thông tin (Có danh sách kèm theo: DS BS_xac minh thông tin mua thẻ BHYT (2020)). Nếu thuộc các đối tượng trên và vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm tại địa phương thì liên hệ Phòng tài chính kế toán để nhận lại tiền mua BHYT đã đóng.

Trân trọng!

2115 lượt xem