PTIT tổ chức Hội nghị kết nối trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tỉnh Nam Định, Yên Bái, Thái Bình và Quảng Nam

Thông báo về việc bổ sung thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế
11/11/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Yên Bái
16/11/2020

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo”, trong năm 2020-2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì thực hiện, vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã phối hợp với Công ty Cổ phần GIGAN tổ chức Hội nghị kết nối dành cho cán bộ quản lý của bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội và các cơ sở nghiên cứu đào tạo lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tỉnh Nam Định, Yên Bái, Thái Bình và Quảng Nam.

Hội nghị được các chuyên gia trao đổi, chia sẻ về các chuyên đề: Khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia; Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động khởi nghiệp; Kinh nghiệm khởi nghiệp những khó khăn và thách thức; Phân tích đánh giá một số mô hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công; Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương: cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, quản trị, phát triển thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Truyền thông kết nối và chiến lược xây dựng thương hiệu vùng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

Đại biểu tham dự hội nghị tại các tỉnh Nam Định, Yên Bái, Thái Bình và Quảng Nam đã sôi nổi thảo luận về các mô hình, bài học xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, các vấn đề và các bài toán thực tế cần giải quyết của địa phương. Thông qua đó, bước đầu giúp các địa phương kết nối, đặt hàng các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

732 lượt xem