Thông báo triệu tập Ban cán sự lớp sinh viên hệ đại học chính quy tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo v/v hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 43 năm 2023
22/10/2023
Lễ khai giảng khóa 3 lớp Liên kết đào tạo 2+2 Cử nhân Công nghệ thông tin giữa PTIT và Đại học La Trobe
23/10/2023

Thực hiện tờ trình số 158/TTr-CT&CTSV ngày 16/10/2023 của Học viện, về việc tổ chức tập huấn Ban cán sự lớp sinh viên hệ đại học chính quy tại cơ sở đào tạo Hà Đông. Học viện thông báo triệu tập Sinh viên tham gia lớp học như sau:

  1. Thời gian, hình thức, đối tượng tham gia

a) Đối tượng: Toàn bộ Ban cán sự các lớp sinh viên đại học chính quy các khóa D2019, D2020, D2021, D2022, D2023; bao gồm:

Lớp trưởng, lớp phó các lớp sinh viên

– BCH chi đoàn Học viện, BCH các liên chi đoàn các Khoa đào tạo, Bí thư và Phó Bí thư chi đoàn các lớp sinh viên

– Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ sinh viên

b) Hình thức tập huấn: trực tiếp tại Hội trường A2.

c) Thời gian: Buổi tối từ 17h30-20h00 Thứ 5 ngày 26/10/2023:

  1. Nội dung tập huấn gồm 03 chuyên đề:

– Kỹ năng Lãnh đạo (Ông Nguyễn Viết Lâm – Phó Tổng Giám đốc RikkeiSoft)

– Phổ biến một số quy chế, quy định mới áp dụng từ năm học 2023-2024

– Hướng dẫn chấm điểm rèn luyện trên hệ thống Slink

Để buổi tập huấn được diễn ra đúng thời gian quy định đạt kết quả tốt, Học viện đề nghị sinh viên tham gia lớp tập huấn đầy đủ, đúng giờ và quét mã QR code để tính điểm rèn luyện trên hệ thống Slink trong học kỳ I năm học 2023-2024.

Trân trọng thông báo.

1096 lượt xem