Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
30/05/2016
Thông báo kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
30/05/2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 như sau:

Thông báo tuyển sinh
Mẫu công văn cử đi dự thi
Phiếu đăng ký dự thi
Mẫu sơ yếu lý lịch
Xác nhận thời gian làm việc

2698 lượt xem