Thông báo kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
30/05/2016
Thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
30/05/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Thông báo nhập học
Quy trình nhập học
Mẫu sơ yếu lý lịch
Sơ đồ nhập học

650 lượt xem