Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017

Thông báo quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ Đợt 2 năm 2016
06/12/2016
Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017
06/12/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017

File đính kèm

đ6/12/2016

1188 lượt xem