Thông báo quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ Đợt 2 năm 2016

PTIT và FSOFT hợp tác trong lĩnh vực Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực IT
02/12/2016
Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017
06/12/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ Đợt 2 năm 2016 như sau:

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ Đợt 2 năm 2016.

 

659 lượt xem