Thông báo tuyển sinh chương trình trao đổi Học viên cao học giữa Học viện công nghệ bưu chính viễn thông và Đại học Aizu( Nhật Bản)

Thông báo chương trình trao đổi học viên cao học với Trường Đại học Aizu – Nhật Bản
14/03/2016
Tưng bừng Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2016
14/03/2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC VIÊN CAO HỌC GIỮA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ ĐẠI HỌC AIZU (NHẬT BẢN)

Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi học viên cao học giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) và Trường Đại học Aizu (Nhật Bản) được ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-HV vào ngày 2/10/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Chương trình trao đổi học viên cao học giữa Học viện và Trường Đại học Aizu (Nhật Bản) với thông tin cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Mục tiêu đào tạo:

Tạo điều kiện cho học viên cao học của Học viện được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường quốc tế; đặc biệt là tạo cơ hội cho học viên được nhận bằng Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Máy tính của Trường Đại học Aizu – Nhật Bản.
2. Chuyên ngành đào tạo:
– Kỹ thuật Viễn thông (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông).
– Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Trường Đại học Aizu).
3. Thời gian đào tạo: 01 năm (tính từ thời gian học viên bắt đầu nhập học tại Trường Đại học Aizu).
4. Bằng cấp:
Học viên hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Aizu sẽ được Trường Đại học Aizu cấp bằng Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Máy tính. Ngoài ra, nếu hoàn thành chương trình học chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông theo quy định của Học viện, học viên sẽ được Học viện cấp bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Viễn thông.
5. Quyền lợi của học viên:
–     Kết quả học tập các học phần của học viên tại Học viện (trong các học phần mà 2 trường công nhận tương đương) được Trường Đại học Aizu công nhận và chuyển điểm trong chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính của Trường Đại học Aizu.
–     Học viên được bảo lưu kết quả học tập các học phần đã hoàn thành tại Học viện. Thời gian bảo lưu là 12 tháng kể từ ngày học viên sang học tập tại Trường Đại học Aizu.
–     Học viên hoàn thành các học phần học tập bao gồm 16 tín chỉ (trong đó có các tín chỉ được 2 trường công nhận tương đương) và luận văn tốt nghiệp theo chương trình đào tạo của trường Đại học Aizu, sẽ được Trường Đại học Aizu cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.
6. Học bổng và học phí:
–     Học viên diện học bổng được miễn đóng học phí trong 01 năm học tại Trường Đại học Aizu, đồng thời sẽ được cấp sinh hoạt phí 50.000 Yên/tháng (tương đương khoảng 9.500.000 VNĐ/tháng).
–     Học viên diện tự túc kinh phí phải chi trả 832.800 Yên (tương đương khoảng 157.000.000 đồng) cho 1 năm học tập tại Trường Đại học Aizu và tự chi trả sinh hoạt phí.
–     Ngoài ra, các học viên còn có cơ hội được làm việc tại Trường Đại học Aizu (trợ giảng, trợ lý nghiên cứu) với mức lương 1000 Yên/giờ (tương đương gần 200.000 VNĐ/giờ).

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
05 học viên (dự kiến).
2. Đối tượng dự tuyển:
–     Học viên trúng tuyển kỳ thi đầu vào cao học của Học viện và đã theo học 1 năm chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông tại Học viện (Trong đó đã hoàn thành một số học phần trong 6 học phần mà 2 trường công nhận tương đương; Danh sách các học phần được công nhận tương đương – Phụ lục 1);
–     Có nguyện vọng tham gia chương trình theo hình thức xét học bổng hoặc tự túc kinh phí;
–     Đóng lệ phí tuyển chọn đầu vào chương trình theo quy định của Học viện.
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
4. Tiêu chí xét tuyển:
–     Phải có chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3(B)/6 trở lên (còn thời hạn) hoặc tương đương (theo Phụ lục 2) do tổ chức quốc tế hoặc tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cấp tại Việt Nam.
–     Kết quả học tập bậc đại học.
–     Kết quả học tập trong thời gian học cao học tại Học viện.
–     Các công trình nghiên cứu khoa học và các bài báo đã công bố.
5. Hồ sơ xét tuyển:
–     Đơn đề nghị tham gia chương trình (Phụ lục 3).
–     Bảng điểm đại học (bản sao công chứng).
–     Chứng nhận các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu (nếu có).
–     Các bài báo khoa học chuyên ngành (nếu có).
–     Chứng chỉ tiếng Anh (bản sao công chứng).
–     Kết quả học tập cao học của học viên tại thời điểm làm hồ sơ.
6. Thời hạn nộp hồ sơ:
–     Thời hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 15/04/2016.
–     Danh sách học viên trúng tuyển sẽ được thông báo đến mỗi cá nhân và trên trang Web của Học viện trước ngày 30/04/2016.
7. Địa điểm nộp hồ sơ và liên hệ tư vấn tuyển sinh:
–     Địa điểm nộp hồ sơ: Tổ Liên kết Đào tạo Quốc tế – Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau Đại học: Tầng 2 – Nhà A1 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông.
–     Tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh: Cô Lê Minh Trang; Tel: 01649208064; E-mail: tranglm@ptit.edu.vn.

14/3/2016

805 lượt xem