Thông báo Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021- 2022

Thông báo quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022
06/07/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022
06/07/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021- 2022

Quyết định và danh sách kèm theo: SVanthu_45822070612380

326 lượt xem