Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2019.

Thông báo nhận hồ sơ Chương trình học bổng Khoa học Công nghệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ du học tại nước ngoài của Tập đoàn Vingroup dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2019 – 2020 và 2020 – 2021
17/04/2019
Hội thảo “Những vấn đề Kế toán tài chính thức tế từ chuyên gia ACCA – Những góc nhìn thực tế”
22/04/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2019. Chi tiết và danh sách trong các file đính kèm:

1. Tiến sĩ:  Chi tiết tại QĐ số 225 ngày 9.4.2019

2. Đai học chính quy: Chi tiết tại các QĐ số    224 ngày 9.4.2019

                                                                                212 ngày 4.4.2019

                                                                                 213 ngày 4.4.2019

3. Cao đẳng chính quy: Chi tiết tại các QĐ số    223 ngày 9.4.2019

                                                                                214 ngày 4.4.2019

2904 lượt xem