Thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
07/01/2019
Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 01 năm 2018
08/01/2019

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hệ ĐH chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:
Hệ Đại học các khóa từ 2014 (khối kỹ thuật) đến khóa 2017.

2. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng KKHT:
– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

3. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018:
Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, mức điểm TBC mở rộng được cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Học viện như sau:

TT Ngành Mức điểm hệ 4 Số xuất HB
1 Kỹ thuật điện tử viễn thông
Miền Bắc ≥ 2.92 155
Miền Nam ≥ 2.82 21
2 Công nghệ thông tin
Miền Bắc ≥ 3.26 171
Miền Nam ≥ 3.16 61
3 Kỹ thuật điện, điện tử
Miền Bắc ≥ 3.12 74
Miền Nam ≥ 3.02 24
4 Công nghệ đa phương tiện
Miền Bắc ≥ 3.46 35
Miền Nam ≥ 3.36 66
5 Truyền thông đa phương tiện
Miền Bắc ≥ 3.29 23
Miền Nam – –
6 An toàn thông tin
Miền Bắc ≥ 3.00 34
Miền Nam ≥ 2.90 58
7 Quản trị kinh doanh
Miền Bắc ≥ 2.80 46
Miền Nam ≥ 2.70 39
8 Kế toán
Miền Bắc ≥ 2.80 40
Miền Nam ≥ 2.70 41
9 Marketing
Miền Bắc ≥ 3.00 26
Miền Nam ≥ 2.90 33

4. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Cơ sở Hà Nội (file kèm theo).
– Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT của cơ sở phía Bắc để các lớp sinh viên biết. (Riêng cơ sở phía Nam do HVCS thông báo).
– Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ sáu (16/01/2019) để được giải đáp.

5. Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ tư (09/01/2019). Hình thức chi trả:
– Đối với các sinh viên đã có tài khoản ngân hàng đăng ký với Học viện: Học viện sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản sinh viên.
– Đối với các sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng đăng ký với Học viện: Sinh viên liên hệ và nhận kinh phí học bổng tại Phòng Tài chính Kế toán (Bộ phận một cửa) theo thời gian như trên.

Trân trọng!

Danh sách: https://drive.google.com/…/1pdGlkwm9fKIFIm9ucquoMpqvR…/view…

2424 lượt xem