Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 01 năm 2018

Thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2017-2018
07/01/2019
Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 03 năm 018
08/01/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 01 năm 2018.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Thông báo số 33 TB/HV ngày 19/01/2018

528 lượt xem