Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017
07/01/2019
Thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2017-2018
07/01/2019

Học viện thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện/Trung tâm, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của sinh viên như sau:

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2019: Từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019.

– Ngày 11/02/2019 (thứ Hai), sinh viên tập trung trở lại để học tập Học kỳ II năm học 2018-2019 theo kế hoạch, thời khóa biểu.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các lớp sinh viên để biết và thực hiện.

2462 lượt xem