Thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Thông báo kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
30/05/2016
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
30/05/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

 

Kết quả chấm phúc khảo

684 lượt xem