Thông báo danh sách phòng thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Hội nghị Cán bộ Công chức Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc năm 2016
15/04/2016
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ
21/04/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo danh sách phòng thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau:

Danh sách phòng thi

602 lượt xem