Hội nghị Cán bộ Công chức Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc năm 2016

Thông báo Quyết định bổ sung thí sinh được miễn thí môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
14/04/2016
Thông báo danh sách phòng thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
19/04/2016

Ngày 15/4/2016, Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2016 với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho hơn 360 CBCNV Khối QL&ĐTPB.

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, năm 2015, bên cạnh những khó khăn, thách thức của việc đổi mới, thay đổi cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học thì nhiệm vụ chuyển đổi mô hình tổ chức của Học viện đã đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề đối với năm kế hoạch 2015 của Học viện. Tuy nhiên, quán triệt tinh thần, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập thể CBCNV Khối QL&ĐT phía bắc Học viện đã đồng thuận nỗ lực vượt khó để vừa duy trì ổn định mọi mặt hoạt động vừa thực hiện chuyển đổi thành công toàn bộ máy, tổ chức hoạt động. Chính vì vậy, năm 2015, trên các mặt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tại Khối QL&ĐT phía Bắc đều đạt những kết quả tích cực. Cụ thể là: Về công tác tuyển sinh, năm 2015, Khối QL&ĐT phía Bắc tuyển sinh mới được 25/25 NCS; 175/216 học viên cao học; 2.095/3.179 sinh viên đại học chính quy; 68/68 sinh viên cao đẳng nghề; 182/263 sinh viên các hệ GDTX, VHVL; đã tổ chức tuyển sinh, hệ đào tạo đại học ngành Truyền thông Đa phương tiện. Về các hoạt động KHCN, khối QL&ĐTPB thực hiện 656 đề tài, nhiệm vụ, báo cáo chuyên đề các cấp, trong đó có 25 đề tài cấp Bộ; 01 nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ; 06 đề tài Nhà nước thuộc quỹ NCKH cơ bản Nafosted… Bên cạnh đó, Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác Đảng, Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Công tác thi đua khen thưởng đã được đẩy mạnh, đã kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và giải quyết tốt các chính sách cho người lao động, tạo không khí phấn khởi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong CBCNV.

Tại Hội nghị,  Lãnh đạo chuyên  môn, Công đoàn Khối QL&ĐT phía Bắc và các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận một số vấn đề và lĩnh vực hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển chung của Học viện trong thời gian tới, như bên cạnh nâng cao nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu KHCN, đẩy mạnh hợp tác thì cần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện bày tỏ mong muốn CBCNV Khối QL&ĐT phía Bắc tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 góp phần xây dựng Học viện phát triển bền vững về mọi mặt.

Hội nghị cũng đã bầu 37 đại biểu dự Hội nghị Cán bộ Công chức Học viện dự kiến tổ chức vào tháng 4/2016.

15/04/2016

989 lượt xem