Thông báo danh sách gia hạn thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2022 (đợt 1).

Khóa đào tạo “Bồi dưỡng Kỹ năng nắm bắt tâm lý học đường dành cho Cố vấn học tập”
07/11/2022
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
08/11/2022

1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2022 (đợt 1) (Danh sách sinh viên mua thẻ chi tiết kèm theo). 

2. Sinh viên cài phần mềm VssID như hướng dẫn để sử dụng thẻ BHYT điện tử và tra cứu thời hạn thẻ BHYT của mình (hướng dẫn kèm theo).  

3. Nhà trường đang rà soát danh sách và tiếp tục mua thẻ BHYT cho sinh viên và cập nhật sau khi BHXH gửi về trong các đợt tiếp theo.

Trân trọng! 
       Link danh sách: https://goeco.link/wdjRS
       Link hướng dẫn cài VssID: https://goeco.link/spClP

1369 lượt xem