THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP HỌC THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA PTIT VÀ SAMSUNG SRV NĂM 2023

Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc
15/06/2023
Khóa đào tạo ngắn hạn “Trí tuệ nhân tạo với Python”
15/06/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Samsung Việt Nam tiếp tục triển khai các nội dung theo thỏa thuận hợp tác. Học viện sẽ tiến hành triển khai các khóa đào tạo  ngắn hạn về Thuật toán ứng dụng và Tri tuệ nhân tạo.
Các bạn sinh viên quan tâm nhấn vào link và đọc các thông tin liên quan để đăng ký lớp học phù hợp nhé.

Chương trình dành cho tất cả sinh viên Học viện có mong muốn được tham gia khóa học.
Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 20/06/2023.
Các lớp Thuật toán Ứng dụng: https://docs.google.com/…/1z_v8kI7dPvimt3y2KAfC6L2CIE…
Các lớp Trí tuệ nhân tạo với Python: https://docs.google.com/…/1vBAEDK132AOYiB36VNPe6CEjzc…
CHÚ Ý:
– Sinh viên chỉ đăng ký tham gia nếu đảm bảo tham gia đủ 80% số buổi học lý thuyết và thường xuyên luyện tập online trên hệ thống cổng thực hành (với lớp Thuật toán) và làm bài tập lớn (với lớp Trí tuệ nhân tạo).
– Ưu tiên  các sinh viên chưa từng tham gia các lớp thuật toán ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo do Học viện tổ chức với sự tài trợ của Samsung.

95 lượt xem