Thông báo chi tiền miễn giảm học phí, học bổng chính sách, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 (2018 – 2019)

Thí sinh háo hức nộp giấy xác nhận nhập học vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
15/08/2019
Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup VINIF ký kết tài trợ dự án khoa học công nghệ năm 2019 với PTIT
21/08/2019

Phòng Tài chính kế tóan, thông báo về việc chi tiền miễn giảm học phí, học bổng chính sách, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Học kỳ 2 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

* Thực hiện đối với sinh viên nhận tiền mặt:

  1. Thời gian chi tiền: Từ ngày 21/08/2019 đến 23/08/2019
  2. Địa điểm: Văn phòng Giao dịch 1 cửa – Ô tài chính kế toán

* Sinh viên nhận tiền qua tài khoản: Theo danh sách đính kèm:

Danh sách sinh viên nhận tiền qua tài khoản

QD Mien giam Hoc phi HK2 (2018-2019)

Trân trọng!

2714 lượt xem