Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đại học chính quy tháng 3 năm 2019

Phát động Cuộc thi “PTIT – Ký túc xá của Tôi 2019”
19/03/2019
Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – 20 năm xây dựng và trưởng thành
25/03/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2019.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể của Quyết định 139 trong file đính kèm

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể của Quyết định 139 trong file đính kèm

2343 lượt xem