Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Yên Bái

PTIT tổ chức Hội nghị kết nối trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tỉnh Nam Định, Yên Bái, Thái Bình và Quảng Nam
15/11/2020
Samsung thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2020
16/11/2020

Trong các ngày từ 16/11/2020 đến 19/11/2020, tại Yên Bái, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho cán bộ quản lý của bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Yên Bái.

Tham gia khóa đào tạo có ông Nguyễn Đoàn Hùng, chuyên gia nước ngoài và các giảng viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Tại khóa đào tạo, các học viên được tìm hiểu và nghiên cứu các chuyên đề: Tư duy Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Truyền thông kết nối & chiến lược xây dựng thương hiệu vùng cho hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo (một vài mô hình xây dựng thương hiệu vùng, những ví dụ thực tiễn về thành công trong phát triển thương hiệu địa phương); Chuyển đổi số và ứng dụng ICT trong hệ sinh thái đổi sáng tạo; Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương (cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, quản trị, phát triển thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo), và các mô hình Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công (phân tích, đánh giá một số mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu trên thế giới, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội).

Khóa học là cơ hội để các cán bộ quản lý tại Yên Bái tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

675 lượt xem