Nghiên cứu sinh Nguyễn Tài Tuyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện tại Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Người thầy xây những giấc mơ “Ảo” trong cuộc đời “Thực”
24/05/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia Hội thảo “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”
25/05/2022

Ngày 21/5/2022, tại Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Tài Tuyên, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (mã số: 95 202 03) với đề tài :“Phát triển mạng Nơron tế bào đa tương tác và khả năng ứng dụng”. Nghiên cứu sinh Nguyễn Tài Tuyên công tác tại Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Tài Tuyên báo cáo tại Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Hội đồng đã tiến hành họp và có mặt 06/07 thành viên (PGS.TS. Hà Hải Nam, vắng mặt lý do đi công tác nước ngoài). Sau khi nghe NCS Nguyễn Tài Tuyên trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức, các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án. Kế tiếp, những người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến Luận án.

Hội đồng đã họp kín bỏ phiếu và thống nhất: Hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử với số phiếu tán thành là 06/06, trong đó có 02 phiếu xuất sắc. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, trong đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Hội đồng đã đề nghị Viện trưởng Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tiến hành các thủ tục tiếp theo để cấp bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử cho NCS. Nguyễn Tài Tuyên.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Tài Tuyên

TS. Nguyễn Thế Truyện – Viện trưởng, đại diện cơ sở đào tạo; PGS.TS Nguyễn Quang Hoan, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đại diện tập thể cán bộ hướng dẫn; PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đại diện cơ quan của NCS phát biểu và tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án, và mong muốn nghiên cứu sinh Nguyễn Tài Tuyên sẽ tiếp tục có những đóng góp cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện

 

1799 lượt xem