Năm học 2020 -2021, tổng kinh phí dành cho học bổng khuyến khích học tập tăng 20% và mức học bổng tăng 10%

Thông tin tuyển dụng của công ty TNHH kỹ thuật quản lý bay năm 2021
28/07/2021
Thông báo chi tiền học bổng và khen thưởng cho sinh viên Học kỳ 1 (2020 – 2021)
02/08/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo chi trả học bổng kỳ 1 năm học 2020 – 2021 cho sinh viên. Theo đó, Học viện đã chi 7,7 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sinh viên để chi học bổng khuyến khích học tập cho 1.132 sinh viên. Mức học bổng từ 4,9 triệu đến 8,775 triệu/kỳ.

Theo đó, năm học 2020 – 2021, tổng kinh phí dành cho học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đã tăng 20%, mức học bổng cho mỗi xuất học bổng Khá, Giỏi, Xuất sắc cũng tăng 10% mặc dù trong năm học 2020 – 2021 Học viện không tăng học phí do dịch bệnh Covid 19. Tại phiên họp hội đồng xét học bổng, đại diện Lãnh đạo Học viện, thầy Vũ Tuấn Lâm – Phó Giám đốc Học viện, chủ tịch hội đồng xét học bổng đã đánh giá cao những kết quả học tập mà sinh viên Học viện đã đạt được, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, sinh viên học trực tuyến kéo dài, việc học tập, thi cử trực tiếp liên tục bị điều chỉnh, tiến trình năm học của học kỳ 1 cũng bị ảnh hưởng. Việc tăng nguồn kinh phí dành cho học bổng khuyến khích học tập trong điều kiện Học viện không tăng học phí mà tiết kiệm các khoản chi, nỗ lực kêu gọi các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp và tối ưu hóa các khoản thu hợp pháp của Học viện sẽ là nguồn khích lệ rất lớn cho sinh viên Học viện nỗ lực vươn lên trong học tập.

Được biết, nguồn quỹ hỗ trợ sinh viên được hình thành từ các nguồn gồm: trích 8% nguồn thu từ học phí, lãi tiền gửi ngân hàng, huy động các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác. Quỹ hỗ trợ sinh viên sẽ được dành cho học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng sinh viên, trích bù chính sách miễn giảm học phí cho các đối tượng sinh viên chính sách xã hội (Nhà nước chi trả học phí miễn giảm cho sinh viên chính sách theo mức học phí của nhà nước, trường đại học tự chủ tài chính tiếp tục trích quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên để đảm bảo miễn giảm học phí theo chính sách học phí của nhà trường), hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên, chi trả học bổng đầu vào cho các tân sinh viên có kết quả điểm trúng tuyển cao, …

4230 lượt xem