Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo “Hạt giống cho Tương lai 2023”, có cơ hội nhận giải thưởng khởi nghiệp 100.000 USD
29/08/2023
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
30/08/2023

Ngày 30/8/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” về giáo dục đại học. Tham dự Hội nghị có GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, các Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng trong toàn Học viện.

GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị,  trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TWHọc viện đã không ngừng chú trọng, cân đối, tập trung nguồn lực để củng cố, nâng cao, phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác NCKH, đào tạo: cảnh quan Học viện ngày càng khang trang, sạch đẹp; 100% phòng học, giảng đường có điều hòa, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, NCKH đầy đủ; Học viện đã thành lập nhiều Lab nghiên cứu, phòng thí nghiệm thực hành, phòng học chất lượng cao hiện đại…  góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên; mở rộng đào tạo liên kết, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết: Học viện đã hiệu chỉnh, đổi mới gần 80 lượt chương trình đào tạo các hệ và chuyên ngành; đã xây dựng, mở hơn 10 ngành đào tạo mới các trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội: tiến sĩ ngành QTKD; đại học các ngành Công nghệ đa phương tiện, Truyền thông đa phương tiện,Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính (Fintech), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Internet vạn vật IoT, Báo chí, Kỹ thuật Dữ liệu, Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng, Quan hệ công chúng, Logicstic và quản lý chuỗi cung ứng….;

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, Học viện liên tục điều chỉnh, cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt, liên thông dựa trên mô đun, tín chỉ và các quy đổi tương đương, đáp ứng chuẩn đầu ra và khối lượng học tập tối thiểu; mở nhiều ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu chuyển đổi số, kinh tế số, phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam và Thế giới. Quy mô đào tạo tại Học viện liên tục tăng lên, đồng thời vưới chất lượng đào tạo được đảm bảo và không ngừng nâng cao, thể hiện qua tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trưởng có việc làm ngay trong năm đầu sau khi ra trường tăng từ 75% năm 2013 lên 95% năm 2023.

Trong những năm gần đây, trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Học viện là một trong 03 trường đại học lớn trong nước tiên phong trong công tác chuyển đổi số và xây dựng đại học số, xây dựng các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung và hỗ trợ dạy học trực tuyến, phát triển kho học liệu số và liên kết đào tạo với quốc tế; nâng cấp các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành ảo, thiết bị ảo; tiến tới chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những nguyên nhân và bài học rút ra để thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” về giáo dục đại học.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện nhấn mạnh: Học viện là một trong các trường Đại học đầu tiên đổi mới và tự chủ đại học từ năm 2007 với chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội, xin phép Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thu học phí từ người học để cân đối chi thường xuyên, xây dựng chính sách trả lương theo mô tả công việc, mở các ngành đào tạo mới, lần đầu tiên được cấp phép đào tạo trình độ Đại học ở Việt Nam như ngành Công nghệ Đa phương tiện, An toàn Thông tin, …và đặc biệt là tiên phong trong chuyển đối số giáo dục đại học. Nghị quyết 29-NQ/TW ra đời là kim chỉ nam và tiền đề để Học viện thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2025 – 20230. Những kết quả mà Học viện đã đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết 29/NQ-TW là rất đáng ghi nhận, là động lực để Học viện tiếp tục gặt hái được những thành công hơn nữa trong sự nghiệp Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Đào tạo.

 

 

 

 

5289 lượt xem