Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020- 2025 họp phiên thứ hai

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận Bằng khen của Bộ trưởng trong phong trào thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 – 2020
13/10/2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Nam Định
16/10/2020

Ngày 13/10/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức phiên họp thứ hai với sự tham dự  của các thành viên Hội đồng. GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã chủ trì phiên họp.

GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng Học viện đã nghe báo cáo tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Học viện. Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng Học viện quý IV/2020 và quý I/2021. Theo đó, Hội đồng Học viện sẽ tập trung vào việc: định hướng và hoàn thiện chiến lược phát triển Học viện; phê duyệt khung kế hoạch hoạt động cũng như ban hành các quy chế, quy định liên quan. Cũng tại phiên họp này Hội đồng đã đồng ý chủ trương về mở ngành đào tạo đại học Công nghệ tài chính (FINTECH) và chủ trương mở hệ đào tạo chất lượng cao, đào tạo liên kết quốc tế.

Tại buổi họp, Hội đồng đã trao Nghị quyết công nhận Thư ký Hội đồng Học viện đối với ông Nguyễn Chí Thành, Trưởng phòng Giáo vụ, thành viên Hội đồng Học viện. Hội đồng cũng đã cho ý kiến về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Học viện cũng như phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng.


GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện (bên phải) trao nghị quyết công nhận Thư ký Hội đồng Học viện đối với ông Nguyễn Chí Thành, Trưởng phòng Giáo vụ, Thành viên Hội đồng Học viện

1516 lượt xem