Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Nam Định

Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020- 2025 họp phiên thứ hai
15/10/2020
Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, đại học chính quy năm 2020
16/10/2020

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động thuộc nhiệm vụ “Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo”, trong năm 2020-2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì thực hiện. Trong các ngày từ 15/10/2020 đến 18/10/2020, tại Nam Định, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho cán bộ quản lý của bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Nam Định.

Tham gia khóa đào tạo có ông Nguyễn Đoàn Hùng, chuyên gia nước ngoài và các giảng viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tại khóa học, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề: Tư duy Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Truyền thông kết nối & chiến lược xây dựng thương hiệu vùng cho hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo (một vài mô hình xây dựng thương hiệu vùng và những ví dụ thực tiễn về thành công trong phát triển thương hiệu địa phương); Chuyển đổi số và ứng dụng ICT trong hệ sinh thái đổi sáng tạo; Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương (cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, quản trị, phát triển thị trường cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo), và các mô hình Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành công (phân tích, đánh giá một số mô hình).

Khóa học là cơ hội để các cán bộ quản lý tại Nam Định tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội của tỉnh Nam Định.

 

651 lượt xem