Hội đồng chức danh Giáo sư Học viện họp phiên thứ Nhất năm 2016

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông “đội mưa” đi bầu cử
22/05/2016
Gặp gỡ chàng sinh viên hai lần Thủ khoa
25/05/2016

Ngày 24/5/2016, tại Hà Nội, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tiến hành họp phiên thứ Nhất năm 2016 (phía Nam dự họp qua cầu truyền hình).

99

Tại phiên họp, Hội đồng đã tiến hành bầu chức danh của Hội đồng. Theo đó, GS.TS Nguyễn Bình, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư; PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải được bầu làm Thường trực Hội đồng năm 2016.

Bên cạnh những nội dung chính, tại phiên họp, Hội đồng cũng đã thảo luận, trao đổi, đánh giá chung về tình hình hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới.

Dự kiến phiên họp tiếp theo của Hội đồng vào ngày 24/6/2016.

24/05/2016

1930 lượt xem