Học viện ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Internet Việt Nam và Viện Công nghệ Thông tin

Nhiều hoạt động chào mừng ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam
08/12/2016
THÔNG BÁO: Triệu tập ban cán sự các lớp và sinh viên các lớp đại học khóa 2016 tham dự buổi nói chuyện tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến
08/12/2016

HỌC VIỆN KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM VÀ VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 08/01/2015, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Viện Công nghệ thông tin (IOIT – đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cùng ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, triển khai thử nghiệm và đào tạo trong lĩnh vực CNTT và Intrernet.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và đại diện Lãnh đạo các đơn vị đã tham gia và phát biểu tại buổi Lễ.

Với mục đích tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thử nghiệm đánh giá các kết quả nghiên cứu lý thuyết trên mạng lưới thực tế trong lĩnh vực CNTT và Internet nhằm phát huy sức mạnh liên kết trong công tác giáo dục, công tác nghiên cứu, gắn việc giảng dạy, nghiên cứu trên lý thuyết với thực tiễn, Trung tâm Internet Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Viện CNTT đã tiến hành trao đổi để đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác chung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ba đơn vị.

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác mới ký kết, tới đây ba đơn vị sẽ phối hợp thúc đẩy liên kết nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT, an toàn bảo mật thông tin; nghiên cứu, ứng dụng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thực tế trên mạng Internet.

Bên cạnh đó, ba đơn vị cũng thống nhất sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch và nhân lực, tận dụng thế mạnh của mỗi bên về liên kết trong và ngoài nước để phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế về CNTT, Internet, làm diễn đàn trao đổi chuyên sâu về Internet, CNTT nhằm mục đích phát triển và ứng dụng CNTT, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và cán bộ khoa học của các bên và ở Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký, TS. Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh trong bối cảnh CNTT và Internet Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, việc nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ cũng như triển khai các ứng dụng CNTT phù hợp để phục vụ, hỗ trợ lại cho sự phát triển mạng lưới CNTT, viễn thông ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, VN cần tăng cường các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học và triển khai thử nghiệm các kết quả nghiên cứu trên thực tế trong lĩnh vực CNTT, Internet để phát huy thế mạnh của các đơn vị trong các lĩnh vực chuyên sâu. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng khẳng định: “Thông qua những hoạt động hợp tác, ba đơn vị sẽ cùng phát huy được thế mạnh của mình, không chỉ là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là sự kiểm nghiệm, đánh giá các kết quả nghiên cứu trên môi trường thực tế, đem lại hiệu quả trong công tác nghiên cứu phát triển trong môi trường CNTT, Internet tại Việt Nam. Sự kiện này khẳng định sự gắn kết lâu dài giữa Bộ TT&TT với Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam”, Bộ trưởng nhận định.


8/1/2016

859 lượt xem