Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai áp dụng công nghệ để phòng, chống dịch Covid-19

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong Học viện
28/05/2021
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp
31/05/2021

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Bộ trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Cục Tin học hóa khuyến nghị Quý đơn vị sử dụng các giải pháp công nghệ phục vụ việc khai báo y tế quản lý người ra vào trụ sở làm việc, cụ thể như sau:
1. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone:
– Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC&NLĐ) thuộc đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.
– Tất cả khách đến liên hệ công tác được yêu cầu cài và bật ứng dụng Bluezone trước khi vào làm việc, trừ những trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh.
2. Khai báo y tế điện tử:
– Tất cả CBCCVC&NLĐ thực hiện khai báo y tế điện tử trên 1 trong số ứng dụng Bluezone, Ncovi, VHD hoặc trang web tokhaiyte.vn.
– Tất cả khách liên hệ công tác thực hiện khai báo y tế điện tử trên 1 trong số ứng dụng Bluezone, Ncovi, VHD hoặc trang web tokhaiyte.vn.

– Việc khai báo y tế trên tờ khai giấy chỉ áp dụng đối với người không sử dụng điện thoại thông minh.
3. Quản lý người ra vào trụ sở làm việc bằng mã QR Code kiểm dịch (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Phụ lục kèm theo về quản lý người ra vào trụ sở làm việc

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone và Khai báo y tế

888 lượt xem