Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong Học viện

Ra mắt phòng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đa phương tiện
27/05/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai áp dụng công nghệ để phòng, chống dịch Covid-19
31/05/2021

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Thông tin và Truyền thông; Các văn bản hướng dẫn của Bộ thông tin và Truyền thông, Học viện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Trưởng các đơn vị trong Học viện phải thường xuyên phổ biến, quán triệt tới viên chức, người lao động (VCNLĐ) trong đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định của Học viện, của Bộ Thông tin và Truyền thông và các khuyến cáo của Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

2. VCNLĐ của Học viện thường xuyên, chủ động khai báo y tế điện tử, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, viêm phổi, đau họng, mệt mỏi… yêu cầu không đến cơ quan, báo cáo lãnh đạo đơn vị, thông báo ngay cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú (hoặc nơi đến) và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo
quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế.

3. Triển khai ứng dụng công nghệ để phòng, chống dịch Covid-19 trong Học viện

 • Tất cả VCNLĐ thuộc Học viện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và thực hiện khai báo y tế trên Bluezone định kỳ 7 ngày/lần hoặc khi có các biến động thông tin về dịch tễ, di chuyển liên quan đến dịch COVID-19.
 • Tất cả khách đến liên hệ công tác có sử dụng điện thoại thông minh yêu cầu cài và bật ứng dụng Bluzone trước khi vào làm việc; yêu cầu khai báo y tế điện tử trên một trong các ứng dụng Bluezone, Ncovi, VHD….
 • Văn phòng Học viện triển khai quản lý người ra vào cơ quan bằng mã QR Code kiểm dịch từ ngày 28/5/2021, VCNLĐ và khách vào làm việc chỉ khi đã khai báo y tế và đo thân nhiệt (tất cả các trường hợp thân nhiệt trên 37.2oC yêu cầu không vào Học viện).

4. Giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng cường tổ chức làm việc trực tuyến trong thời gian dịch bùng phát

 • Học viện không cho phép vào làm việc (bao gồm cả sinh viên, học viên) khi không thuộc danh mục các công việc tiếp khách được các đơn vị đăng ký hoặc khi chưa được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện.
 • Các đơn vị bố trí tối đa các hoạt động tiếp khách (bao gồm cả tiếp sinh viên) qua mạng. Trường hợp bắt buộc tiếp khách phải báo cáo Lãnh đạo Học viện phụ trách đơn vị và đăng ký với Văn phòng Học viện để tiếp khách tại Khu vực một cửa.
 • Văn phòng Học viện và Phòng CT&CTSV phối hợp bố trí việc tiếp khách theo đăng ký của các đơn vị tại Khu vực một cửa. Không tiếp khách trực tiếp tại các toà nhà làm việc trừ khách đến làm việc với Lãnh đạo Học viện.
 • Trưởng các đơn vị trong Học viện chú ý tăng cường bố trí cán bộ làm việc trực tuyến, làm việc luân phiên, bố trí giãn cách trong đơn vị để đảm bảo an toàn phòng dịch và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
 • Học viện không tổ chức hội họp trực tiếp đông trên 10 người/phòng, chỉ tổ chức họp trực tiếp khi thực sự cần thiết và đảm bảo các điều kiện giãn cách, đeo khẩu trang khi tham dự  cuộc họp. Áp dụng tối đa hình thức họp trực tuyến khi tổ chức các cuộc họp, bắt buộc họp trực tuyến với các cuộc họp đông trên 10 người/phòng và khi họp với khách bên ngoài Học viện.

5. Về việc CBVCNLĐ phải báo cáo khi ra khỏi Hà Nội (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật)

 • Lãnh đạo Học viện khi đi ra khỏi Hà Nội phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ TTTT.
 • Trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện khi đi ra khỏi Hà Nội phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện.
 • VCNLĐ trong các đơn vị khi ra khỏi Hà Nội phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng đơn vị và phải báo cáo với khi trở lại Hà Nội. Các trường hợp cán bộ ra khỏi Hà Nội đơn vị tập hợp báo cáo Lãnh đạo Học viện qua Văn phòng Học viện (Bộ phận Y tế).
 • VCNLĐ của Học viện dời khỏi Hà Nội, khi trở lại phải khai báo y tế trực tuyến qua ứng dụng Bluezone.
 • Trường hợp Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, VCNLĐ các đơn vị cư trú ngoài khu vực Hà Nội, khi đi làm vào Hà Nội đều phải khai báo y tế trực tuyến qua ứng dụng Bluezone hàng ngày.

6. Tổ chức thực hiện

 • Học viện yêu cầu các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn Học viện nghiêm túc thực hiện thông báo này.
 • Học viện Cơ sở tại TP.HCM chủ động tổ chức các công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Học viện và địa phương.

Địa chỉ liên hệ của Trạm Y tế Học viện: Điện thoại: 0904.668.858. Email: phuongnv@ptit.edu.vn.

607 lượt xem